Komory Chłodnicze

Komory chłodnicze

 

Komora chłodnicza jest to zamknięta przestrzeń otoczona przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura stosowna do wymaganych warunków dla przechowywanych produktów. W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:

• komory chłodnicze - zakres temperatur 0 do +10oC, przy czym dla
temperatur -1 do +1oC mówimy o komorach chłodniczych tzw. okołozerowych,
• komory mroźnicze - zakres temperatur -5 do -25oC, przy czym dla zakresu
temperatur -18 do -25oC mówimy o komorach mroźniczych tzw. standardowych,
• komory mroźnicze głębokiego mrożenia - temperatury ok. -30oC,
• komory z atmosferą kontrolowaną.

 Kryterium podziału komór jest także ich konstrukcja - wyróżnić można


• komory składane z segmentowych płyt poliuretanowych,
• komory montowane w całości z płyt poliuretanowych u producenta,
• komory murowane: komory murowane wolno stojące lub komory murowane umieszczane w obiektach o większej kubaturze (wbudowane).

Istotnym elementem komór są również drzwi chłodnicze. Dobiera się je ze względu na konstrukcję (przesuwne, obrotowe) oraz odpowiednią do przeznaczenia komory izolacyjność termiczną.

Komory chłodnicze i mroźnicze są montowane z odpowiednio przygotowanych elementów bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Montaż następuje zazwyczaj od strony wewnętrznej komory,  co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczeń.


(formularz z zapytaniem ofertowym czytelny bez wskazówek i wysłanie bezpośrednio na pocztę)

Przy wysyłaniu zapytania ofertowego proszę podać takie informacje jak

Wymiary chłodni/mroźni ?
Jaka temperatura ma panować w pomieszczeniu?
Jakie produkty będą wewnątrz przechowywane ?
Jaka będzie średnia waga i temp.  produktów wprowadzanych do chłodni/mroźni?
W jakim pomieszczeniu ma być zbudowana chłodnia ?

Czynne 24h/7

tel. 502061169

Co nas wyróżnia

 • agregaty chłodnicze
 • chłodnice powietrza
 • skraplacze

Nasi klienci

 • Państwowa Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin
 • Mennica Państwowa
 • Euroimplant
 • Szpital Powiatowy w Wołominie
 • Platige Image
 • Mazowiecka Fabryka Drożdży Lallemand
 • i wiele innych