Usługi chłodnicze 2

Wycena usług chłodniczych

W ramach usług chłodniczych możliwe jest wykonywanie  na zlecenie Klienta: przyjęcie towaru łącznie z rozładowaniem środka transportu (palety, kartony itp.), obróbka termiczna tj. zamrożenie lub obniżenie temperatury towaru do -26°C; składowanie towaru; wydanie towaru łącznie z załadunkiem.
Aby wybrać firmę, oferującą usługi chłodnicze, należy kierować się wielkością powierzchni chłodniczej,wyrażoną w m3, zakresem temperatur od +15°C do -26°C i dostępem w ciągu całej doby do magazynów i rampy. Ważna jest także lokalizacja przedsiębiorstwa, możliwość składowania w różnych zakresach temperatur w zależności od potrzeb indywidualnego klienta; jakość obsługi i duże dobowe możliwości przeładunkowe. Działalność w magazynach powinna być oparta  o zasady: Dobrej Praktyki Higienicznej - GHP (Good Hygienic Practice); Dobrej Praktyki Produkcyjnej - GMP (Good Manufacturing Practice); Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Stawki za składowanie i zamrażanie powinny być negocjowane każdorazowo w zależności od potrzeb klienta, rodzaju towaru, ilości i warunków składowania. Możliwa być powinna również obsługa w przeliczeniu na paleto/dobę, tono/dobę i kartono/dobę bez konieczności wynajmowania powierzchni magazynowej (płatność za rzeczywistą ilość towaru przechowywanego w okresie rozliczeniowym).
Dodatkowym atutem przy wynajmowaniu usług chłodniczych powinna być możliwość wynajmu biura, pomieszczeń socjalnych oraz możliwość dostosowania biura i magazynów do indywidualnych potrzeb ( regały wysokiego składowania).
Teren, na którym znajduje się obiekt który wynajmujemy ( lub wynajmujemy w nim powierzchnię) powinien być chroniony i monitorowany całodobowo przez uprawnioną firmę zewnętrzną, mieć strzeżony parking dla samochodów ciężarowych z przyłączem do energii elektrycznej i parking dla samochodów osobowych.
W zakresie znalezienia odpowiednich usług chłodniczych oraz pomocy w negocjacjach dotyczących wyceny tego typu usług pomocą służy firma SPANNER, mająca wieloletnie doświadczenia w tym zakresie.

Czynne 24h/7

tel. 502061169

Co nas wyróżnia

 • agregaty chłodnicze
 • chłodnice powietrza
 • skraplacze

Nasi klienci

 • Państwowa Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin
 • Mennica Państwowa
 • Euroimplant
 • Szpital Powiatowy w Wołominie
 • Platige Image
 • Mazowiecka Fabryka Drożdży Lallemand
 • i wiele innych