Projekt chłodni

Projekt chłodni

Aby przystąpić do projektu chłodni, należy przygotować dokumentacje budowlaną, niezbędną do przygotowania przetargu. Dokumentacja ta stanowi rozwinięcie projektu budowlanego, ale nie może służyć bezpośrednio o realizacji.Projekt chłodni powinien zawierać instalacje chłodniczą dla temperatur dodatnich chłodni, system wentylacji i nawilżania komory oraz odprowadzania skroplin. Ponadto powinien zawierać wytyczne dla projektów branżowych takich jak elektryczny, automatyki, budowlano-architektonicznej i wodno-kanalizacyjnej. Podstawą projektowania są rysunki architektoniczno – budowlane, wytyczne technologiczne w zakresie chłodni oraz mebli chłodniczych i wymaganych parametrów oraz uzgodnienia z architektem, użytkownikiem obiektu oraz międzybranżowe. Instalacja chłodnictwa technologicznego powinna zawierać opis komór chłodniczych, jej rysunki, oraz lokalizację urządzeń chłodniczych wyposażonych w wentylator i chłodnicę powietrza z bezpośrednim odparowaniem, przebieg przewodów freonu i bezpośredniego sterowania i zasilania oraz odprowadzania skroplin. Instalacja powinna działać w pełni automatycznie. Centralna instalacja freonowa utrzymuje stałe ciśnienie po stronie ssawnej. Warunki techniczne wykonania robót powinny być zgodne z projektem, wykonanym przez specjalistyczną firmę ( np.Firmę  Spanner).  Dodatkowo należy wykonać projekty branżowe: elektryczny (szafki sterownicze, zasilanie sterowniczo-siłowe, instalacja odgromowa i uziemienie, oświetlenie awaryjne); automatyki (w tym także sygnalizacji „człowiek w komorze”), budowlano – architektoniczna, wodno – kanalizacyjną.

 

Czynne 24h/7

tel. 502061169

Co nas wyróżnia

 • agregaty chłodnicze
 • chłodnice powietrza
 • skraplacze

Nasi klienci

 • Państwowa Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin
 • Mennica Państwowa
 • Euroimplant
 • Szpital Powiatowy w Wołominie
 • Platige Image
 • Mazowiecka Fabryka Drożdży Lallemand
 • i wiele innych