Projekt instalacji chłodniczej

Projekt instalacji chłodniczej

Projekt instalacji chłodniczej winien być rozwinięciem projektu budowlanego zbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz niezbędne dla Inwestora dane dotyczące ewentualnego przetargu.


Projekt powinien zawierać opracowania dotyczące instalacji chłodniczych dla chłodni, system nawilżania komory, odprowadzania skroplin oraz szczegółowe projekty branżowe: elektryczny, automatyki, budowlano-architektonicznej i wodno-kanalizacyjnej.


Projekt winien zawierać dokładny opis chłodni, umieszczonych w niej urządzeń i instalacji chłodnictwa technologicznego, skraplaczy, przebiegu przewodów freonu, przewodów chłodniczych, odraszania parowników, sterowania wentylatorami itd.


Projekt winien być wykonany – zgodnie z założeniami inwestora przez wyspecjalizowaną firmę, która może również uczestniczyć w procesie inwestycyjnym jako wykonawca, udzielając odpowiednich rękojmi i gwarancji na instalacje.


Firma Spanner zaprasza wszystkich zainteresowanych budową chłodni do kontaktu: ma odpowiednie doświadczenie w zakresie projektowania podobnych obiektów oraz może służyć radą w doborze odpowiednich urządzeń. Dysponuje też wykwalifikowaną kadrą mogącą wykonać określone urządzenie „pod klucz”.

Czynne 24h/7

tel. 502061169

Co nas wyróżnia

 • agregaty chłodnicze
 • chłodnice powietrza
 • skraplacze

Nasi klienci

 • Państwowa Akademia Nauk
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Instytut Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin
 • Mennica Państwowa
 • Euroimplant
 • Szpital Powiatowy w Wołominie
 • Platige Image
 • Mazowiecka Fabryka Drożdży Lallemand
 • i wiele innych